Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Mi a különbségifrekvencia-keltés lényege?

    

Két foton egy fotonná való virtuális egyesítése

Egy fotont három másik fotonná való virtuális bomlása  

Egy foton két másik fotonná való virtuális bomlása

Három foton egy fotonná való virtuális egyesítése


Feleletválasztós teszt

2. Mi a fázisillesztés lényege?

    

A kimenő hullám csoport sebessége egyenlő legyen az őt létrehozó polarizáció csoport sebességgel  

A fázisillesztési feltétel a nemlineáris közegben kölcsönható hullámok hullámvektoraira vonatkozik, és megköveteli, hogy a kimenő hullám fázisban legyen az őt létrehozó polarizációval.

A kimenő hullám fázisa legyen nagyobb az őt létrehozó polarizáció fázisánál

A kimenő hullám fázisa legyen kisebb az őt létrehozó polarizáció fázisánál


Feleletválasztós teszt

3. Hogyan írható le a harmonikuskeltés hullámegyenlet segítségével?

    

Időfüggő nemlineáris polarizáció a hullámegyenlet bal oldalán forrástagként a harmonikuskeltésért felelős.

Időfüggő nemlineáris polarizáció a hullámegyenlet két oldalán forrástagként a harmonikuskeltésért felelős.

Időfüggő nemlineáris polarizáció a hullámegyenlet jobb oldalán forrástagként a harmonikuskeltésért felelős.


Feleletválasztós teszt

4. Hogyan és milyen anyagban lehetséges a másodharmonikus-keltés?

    

Másodharmonikus-keltés során két, alapfrekvenciás foton egy, kétszeres frekvenciájú fotonná kombinálódik.  A másodharmonikus-keltés kizárólag olyan kristályokban mehet végbe, melyek nem bírnak középponti szimmetriával, ill. olyan kvantumállapotok közt, melyek paritása megegyezik.

Másodharmonikus-keltés során három, alapfrekvenciás foton egy, háromszoros frekvenciájú fotonná kombinálódik.  A másodharmonikus-keltés kizárólag olyan kristályokban mehet végbe, melyek nem bírnak középponti szimmetriával, ill. olyan kvantumállapotok közt, melyek paritása megegyezik.

Másodharmonikus-keltés során két, alapfrekvenciás foton egy, háromszoros frekvenciájú fotonná kombinálódik.  A másodharmonikus-keltés kizárólag olyan kristályokban mehet végbe, melyek nem bírnak középponti szimmetriával, ill. olyan kvantumállapotok közt, melyek paritása megegyezik.


Feleletválasztós teszt

5. Hogyan működik az optikai parametrikus oszcillátor? Hogyan hangolható a kimenő hullám frekvenciája?

    

Az optikai parametrikus oszcillátor egy nemlineáris kristályon alapuló különbségifrekvencia-generátor, melyet rezonátortükrök közé helyeznek. Az optikai parametrikus oszcillátor bemenő frekvenciája a fáziscsatolási feltétel változtatásával hangolható.

Az optikai parametrikus oszcillátor egy nemlineáris kristályon alapuló különbségifrekvencia-generátor, melyet rezonátortükrök közé helyeznek. Az optikai parametrikus oszcillátor kimenő frekvenciája a fáziscsatolási feltétel változtatásával hangolható.


Feleletválasztós teszt

6. Mi az önfókuszálás lényege?

    

Az önfókuszáláskor a lézer sugárzás frekvencia megnövekszik a nyaláb központi részében.

Az önfókuszálás elégséges feltétele az, hogy a törésmutató értéke a nyaláb közepén (ahol a legintenzívebb) a legkisebb.

Az önfókuszáláskor változik az egész nyaláb terjedési iránya.

Lézernyaláb önfókuszálása intenzitásfüggő törésmutatójú közegben történhet, ahol a törésmutató nemlineáris járuléka következtében a (pl. Gauss-) nyaláb központi részében az intenzitás megnövekszik, ellentétben a nyalábszélekkel. 


Feleletválasztós teszt

7. Definiálja a Raman-szórást!

    

A Raman-szórás a fény (pumpa) inelasztikus szórása egy molekuláris vagy atomi kvantumátmeneten, melynek során a vöröseltolódott (Stokes-) és kékeltolódott (anti-Stokes-) fotonok keletkeznek. A frekvenciaeltolódás megegyezik az átmenet rezonanciafrekvenciájával.

A Raman-szórás a fény (pumpa) elasztikus szórása egy molekuláris vagy atomi kvantumátmeneten, melynek során a vöröseltolódott (Stokes-) és kékeltolódott (anti-Stokes-) fotonok keletkeznek. A frekvenciaeltolódás megegyezik az átmenet rezonanciafrekvenciájával.


Feleletválasztós teszt

8. Mi az optikai bistabilitás (multistabilitás) lényege?

    

Bizonyos nemlineáris rendszerek két (bistabilitás) vagy több (multistabilitás) különböző kimenő intenzitást produkálhatnak ugyanakkora bejövő nyalábintenzitás hatására. Ennek feltétele a közeg nonlinearitása és a megfelelő visszacsatolás. Jó példa erre az a rezonátor, melynek belsejében olyan optikai közeg van, melynek abszorpciója és/vagy törésmutatója a rezonátor belsejében lévő tér intenzitásától függ.

Bizonyos nemlineáris rendszerek két (bistabilitás) vagy több (multistabilitás) különböző kimenő intenzitást produkálhatnak ugyanakkora bejövő nyalábintenzitás hatására. Ennek feltétele a közeg nonlinearitása és a megfelelő visszacsatolás. Jó példa erre az a rezonátor, melynek belsejében olyan optikai közeg van, melynek abszorpciója és/vagy törésmutatója a rezonátor belsejében lévő tér intenzitásától független.