Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Mik a Rayleigh-szórás jellemzői?

    

A szórt fény erős szögfüggése.

A szórt cirkuláris fény polarizációja.

A szórt fény modulációja.

A szórt fény hullámhossz-függése.


Feleletválasztós teszt

2. Melyik paramétertől függ leginkább a szórt fény intenzitása Rayleigh-szórás esetén?

    

A beeső fény polarizációjától.

A szóró-közeg homogenitásától.

A fény hullámhosszától.

A fény stabilitásától.


Feleletválasztós teszt

3. Melyik szóráselmélet írja le a hullámhossznál nagyobb méretű aeroszol részecskéken történő fényszórást?

    

A Mie szóráselmélet.

Az Einstein szóráselmélet.

A Rayleigh szóráselmélet.

A Thomson szóráselmélet.


Feleletválasztós teszt

4. Melyik szóráselmélet írja le a hullámhossznál jóval kisebb aeroszol méretű részecskéken történő fényszórást?

    

A Mie szóráselmélet.

Az Einstein szóráselmélet.

A Rayleigh szóráselmélet.

A Thomson szóráselmélet.


Feleletválasztós teszt

5. Mik az elasztikus (rugalmas) szórás jellemzői?

    

Megváltozik a fény polarizációja.

Nem változik meg a fény hullámhossza.

Megváltozik közeg diszperziója.

Megváltozik a közeg törésmutatója.


Feleletválasztós teszt

6. Mik a rugalmatlan szórás jellemzői?

    

Megváltozik a fény polarizációja.

Megváltozik a fény hullámhossza.

Megváltozik közeg diszperziója.

Megváltozik a közeg törésmutatója.


Feleletválasztós teszt

7. Mikor játszanak szerepet az interferencia-jelenségek a fényszórásban?

    

Ha a szórócentrumok nagyon kicsik a hullámhosszhoz képest.

Ha a szórócentrumok nagyok a hullámhosszhoz képest.

Ha a szórás vízben történik.

Ha a szórócentrum mozog.


Feleletválasztós teszt

8. Hozzon fel példákat rugalmatlan fényszórásra. 

    

Rayleigh-szórás.

Mie-szórás.

Mozgó tárgyról történő fényszórás.

Inhomogén közegben történő fényszórás.


Feleletválasztós teszt

9. Létrejön-e fényszórás, ha a közeg és a szórócentrum törésmutatója azonos? 

    

Igen.

Nem.

Csak részben.

Ha a szórócentrum mozog.


Feleletválasztós teszt

10. Miben különbözik az ultramikroszkóp működési elve egy hagyományos optikai mikroszkóptól?

    

Nagyobb a megfigyelési tartománya.

Nagyobb a nagyítása.

Nagyobb a fényereje.

Sötét tér mellett csak a szórt fényt figyeljük meg.