Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Mi a különbség a spontán és az indukált Raman-szórás között?

    

A spontán Raman-szórásnál a fény egy keskeny kúpban szóródik előre.

A spontán Raman-szórás hatáskeresztmetszete viszonylag nagy.

Az indukált Raman-szórásnál a szórt fény irányának eloszlása egyenletes.

A spontán Raman-szórás hatáskeresztmetszete viszonylag kicsi, és a szórt fény irányának eloszlása egyenletes. 


Feleletválasztós teszt

2. Indukált Raman-szórás stacionárius állapotában milyen függvény szerint erősödik a Stokes-komponens?

    

A Stokes-hullám a szóródási hosszal nem erősödik.

A Stokes-hullám a szóródási hosszal exponenciálisan erősödik az SRS stacionárius állapotában.

A Stokes-hullám a szóródási hosszal kvadratikusan erősödik.

A Stokes-hullám a szóródási hosszal lineárisan erősödik.


Feleletválasztós teszt

3. Mi az optikai fáziskonjugálás legfőbb vonása?

    

Fáziskonjugálás során a keletkező hullámfront tökéletes mása a bejövőnek, de a keletkező hullám az eredetivel ellenkező irányban terjed.

Fáziskonjugálás során a keletkező hullámfront tökéletes mása a bejövőnek, de a keletkező hullám az eredetivel azonos irányban terjed.

Fáziskonjugálás során a keletkező hullámfront tökéletes mása a bejövőnek, de a keletkező hullám az eredetivel azonos és ellenkező irányban terjed.


Feleletválasztós teszt

4. Hol használják a fáziskonjugálást?

    

Fáziskonjugálás segítségével megszüntethetők egy fénynyalábban nemlineáris közegen való áthaladás során keletkezett aberrációk, azáltal, hogy a fáziskonjugált nyalábot ugyanabban az irányban, ismét átvezetjük a közegen. 

Fáziskonjugálás segítségével megszüntethetők egy fénynyalábban nemlineáris közegen való áthaladás során keletkezett aberrációk, azáltal, hogy a fáziskonjugált nyalábot ellenkező irányban, ismét átvezetjük a közegen. 

Fáziskonjugálás segítségével megszüntethetők egy fénynyalábban nemlineáris közegen való áthaladás során keletkezett aberrációk, azáltal, hogy a fáziskonjugált nyalábot ellenkező és ugyanazon irányban is ismét átvezetjük a közegen.