Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Általában milyen mérettartományok között mozog a vékonyrétegek vastagsága?

    

1-2 nm-től 100-200 nm-ig.

100-200 nm-től 1-2 μm-ig.

1-2 nm-től 1-2 μm-ig.

10-20 nm-től 100-200 nm-ig.


Feleletválasztós teszt

2. A felsorolt fémek közül melyik anyagot nem szokták felhasználni tiszta fém vékonyrétegek előállításakor?

    

Cink.

Arany.

Alumínium.

Réz.


Feleletválasztós teszt

3. A Fresnel-egyenletek egy 2 közeg határára érkező fénynyaláb milyen viselkedését határozzák meg?

    

Szóródását.

Reflexióját és transzmisszióját.

Reflexióját.

Transzmisszióját.


Feleletválasztós teszt

4. Mekkora a reflexió anti reflexiós bevonat és bevonat nélküli felületeknél?

    

Mekkora a reflexió anti reflexiós bevonat és bevonat nélküli felületeknél?

Bevonat nélküli felületnél a reflexió 5-6%, míg az AR bevonat mellett 3-4%.

Bevonat nélküli felületnél a reflexió 5-6%, míg az AR bevonat mellett 1-2%.

Bevonat nélküli felületnél a reflexió 4-5%, míg az AR bevonat mellett 3-4%.

Bevonat nélküli felületnél a reflexió 4-5%, míg az AR bevonat mellett 1-2%.


Feleletválasztós teszt

5. A felületi és védőbevonatokat mely területeken nem alkalmazzák az alábbiak közül?

    

Autóipar.

Hajóipar.

Légiközlekedési ágazat.

Építészet.


Feleletválasztós teszt

6. Milyen elemeket nem tartalmaz a kalkogén üvegből készült DVD?

    

Germániumot.

Antimont.

Ként.

Tellúrt.


Feleletválasztós teszt

7. A Birds of Canada bankjegyeken található optikai szűrő hány réteget foglal magába?

    

5 réteget.

6 réteget.

4 réteget.

3 réteget.


Feleletválasztós teszt

8. Milyen típusú képernyők nem tartalmaznak optikai bevonatokat?

    

Téremissziós kijelzők.

Vákuumfluoreszcens kijelzők.

Elektrolumineszcens kijelzők.

Katódsugárcsöves kijelzők.


Feleletválasztós teszt

9. Az alábbiakban felsorolt napelemeket típusok közül melyik van még csak kísárleti stádiumban?

    

Szilícium napelem (amorf, nanokristályos, vagy mikrokristályos).

Kalkogén üveg napelem.

Polikristályos napelemek.

Szerves anyagokból készült napelemek.