Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Mely eloszlás írja le az atomi (molekuláris) állapotok betöltöttségének eloszlását termikus egyensúly esetén?

    

Boltzmann-eloszlás 

Gauss-eloszlás

Planck- eloszlás

Neumann- eloszlás


Feleletválasztós teszt

2. Mi a kváziklasszikus leírás lényege?

    

Kvázi-klasszikus leírásnál az atomi rendszer viselkedését klasszikusan írjuk le.

Kváziklasszikus leírásnál az atomi rendszer viselkedését a kvantummechanika szabályai szerint, a Schrödinger-egyenlettel írjuk le, az elektromgáneses sugárzást viszont klasszikus objektumként kezeljük. 

Kvázi-klasszikus leírásnál az elektromágneses sugárzást kvantum objektumként kezeljük.

Kvázi klasszikus leírásnál az elektromágneses sugárzást is az atom kvantum objektumként kezeljük.


Feleletválasztós teszt

3. Mit értünk lézerküszöb alatt?

    

Az aktív anyag erősítése sokkal nagyobb, mint a rezonátor veszteségei.

Azt a helyzetet, amikor az aktív közeg erősítése éppen kiegyenlíti a rezonátor veszteségeit. A lézer oszcilláció ekkor kezdődik el.

A rezonátor veszteségei elhanyagolhatóak

Az aktív anyag erősítése nem elhanyagolható


Feleletválasztós teszt

4. Miért oszcillál több longitudinális módus egy rezonátorban?

    

A pumpálás intenzitása túl nagy

A rezonátor módusainak frekvenciatávolsága  nagyobb, mint az erősítési profil szélessége.

Túl rövid a rezonátor

A jelenség oka, hogy a rezonátor módusainak frekvenciatávolsága általában kisebb, mint az erősítési profil szélessége.


Feleletválasztós teszt

5. Mi a telítési intenzitás definíciója?

Telítési intenzitás esetén a kétnívós atommodell állapotainak betöltöttségei...

    

nem azonosak

változnak

megegyeznek

eltolódnak


Feleletválasztós teszt

6. Hogyan lehet lézeroszcillátort készíteni aktív közegből?

    

Megfelelő negatív visszacsatolás létrehozásával.

Megfelelő pozitív visszacsatolás létrehozásával.

Koherens sugárzással való megvilágítással.

A hőmérsékletének növelésével.


Feleletválasztós teszt

7. Hogyan lehet egyetlen transzverzális módust kiválasztani? 

    

Középen és a szélén megfelelő apertúrát tartalmazó akadályt teszünk a rezonátorba, annak tengelye mentén.

 A szélén megfelelő apertúrát tartalmazó akadályt teszünk a rezonátorba, annak tengelye mentén.

Középen megfelelő apertúrát tartalmazó akadályt teszünk a rezonátorba, annak tengelye mentén.