Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Mi a polarizált fényhullám jellemzője?

    

A mágneses vektor abszolút értéke 

Az elektromos vektor abszolút értéke

A polarizáció iránya

A polarizáció skaláris mennyisége


Feleletválasztós teszt

2. Milyen fajta polarizációk léteznek?

    

Skaláris

Stacionárius

Rotációs

Cirkuláris, lineáris, elliptikus


Feleletválasztós teszt

3. Mit jellemez a Jones-mátrix?

    

A fény hatásfokát.

A fény polarizációját.

A fény intenzitását.

A fény energiáját.


Feleletválasztós teszt

4. Mitől függ a Brewster-szög?

    

A felülettől.

A törésmutatótól.

A felület érdességétől.

Az optikai anyag tisztaságától.


Feleletválasztós teszt

5. Mi a fotoelasztikus polarizáció-modulátor működési elve?

    

Optikai anizotrópia létrehozása ultrahanghullám hatására

 Optikai anizotrópia létrehozása elektromos tér hatására

Optikai anizotrópia létrehozása mágneses tét hatására

A polarizáció megváltoztatása retardációs lemezekkel


Feleletválasztós teszt

6. Mik a fotoelasztikus polarizáció-modulátor jellemzői? 

    

A kvantumhatásfok.

A felbontás és a szelektivitás.

A modulációs mélység és a spektrális tartomány.

A felületi érdesség.


Feleletválasztós teszt

7. Mik a polarizáció-modulátor alkalmazási területei?

    

A fénydetektálás.

Az ellipszometria.

Az interferometria.

A holográfia.


Feleletválasztós teszt

8. Mi a lock-in detektor szerepe az elektronikában? 

    

A stabilitás növelése.

A fluktuációk csökkentése.

A zajszűrés.

A sávszélesség növelése.


Feleletválasztós teszt

9. Mik a lock-in technika előnyei az optikai méréstechnikában?

    

A jel/zaj növelése.

Az átvitel növelése.

A tápfeszültség stabilizálása.

A frekvencia-tartomány kiterjesztése.