Nemlineáris optikai kölcsönhatások leírása hullámegyenlettel: összegfrekvencia keltése

dia46

dia47