Indukált Raman-szórás leírása nemlineáris polarizációval

dia39

dia40