Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Mi az abszorptív bi-, ill. multistabilitás fogalma?

    

Abszorptív bi- és multistabilitás figyelhető meg, ha rezonátorba nemlineáris törésmutatójú optikai elemet teszünk.

Abszorptív bi- és multistabilitás figyelhető meg, ha rezonátorba lineáris törésmutatójú optikai elemet teszünk.

Abszorptív bi- és multistabilitás figyelhető meg, ha az eredetileg bi (ill. multi-)stabil rendszer rezonátorába telíthető elnyelő optikai elemet teszünk.

Abszorptív bi- és multistabilitás figyelhető meg, ha a rezonátor jósági tényezőjét (Q-faktor) elég nagy.


Feleletválasztós teszt

2. Mi a refraktív bi-, ill. multistabilitás fogalma?

    

Refraktív bi- és multistabilitás figyelhető meg, ha az eredetileg bi (ill. multi-)stabil rendszer rezonátorába nemlineáris törésmutatójú optikai elemet teszünk.

Refraktív bi- és multistabilitás figyelhető meg, ha az eredetileg bi (ill. multi-)stabil rendszer rezonátorába lineáris törésmutatójú optikai elemet teszünk.


Feleletválasztós teszt

3. Mi az ön-fázismoduláció?

    

Ön-fázismodulációról beszélünk, ha a terjedő fényimpulzus a közeg nemlineáris törésmutatója miatt szenved fázistolást.  Az ön-fázismoduláció frekvenciacsörphöz, ill. az impulzus spektrumának jelentős keskenyedéséhez vezethet.

Ön-fázismodulációról beszélünk, ha a terjedő fényimpulzus a közeg nemlineáris törésmutatója miatt szenved fázistolást.  Az ön-fázismoduláció frekvenciacsörphöz, ill. az impulzus spektrumának jelentős eltolódásához vezethet.

Ön-fázismodulációról beszélünk, ha a terjedő fényimpulzus a közeg nemlineáris törésmutatója miatt szenved fázistolást.  Az ön-fázismoduláció frekvenciacsörphöz, ill. az impulzus spektrumának jelentős szélesedéséhez vezethet.


Feleletválasztós teszt

4. Mik a gázokban történő magasharmonikus-keltés főbb jellemzői?

    

A magasharmonikus-keltés egy olyan folyamat, melynek során egy intenzív lézernyaláb atomi közeget világít meg, és ennek eredményeképp a lézerfrekvencia összes páratlan felharmonikusa, egy adott levágási frekvenciáig, megjelenik a kimenő oldalon, előre irányban, közel összehasonlítható intenzitással.

A magasharmonikus-keltés egy olyan folyamat, melynek során egy intenzív lézernyaláb atomi közeget világít meg, és ennek eredményeképp a lézerfrekvencia összes páros felharmonikusa, egy adott levágási frekvenciáig, megjelenik a kimenő oldalon, előre irányban, közel összehasonlítható intenzitással.

A magasharmonikus-keltés egy olyan folyamat, melynek során egy intenzív lézernyaláb atomi közeget világít meg, és ennek eredményeképp a lézerfrekvencia összes páros felharmonikusa, egy adott levágási frekvenciáig, megjelenik a bemenő oldalon, előre irányban, közel összehasonlítható intenzitással.


Feleletválasztós teszt

5. Mi a magasharmonikus-keltés mechanizmusa?

    

Lineárisan poláros, oszcilláló lézertér kötött elektront gyorsít és ionizálja az atomot. A tér oszcilláló természete miatt az elektron szintén oszcilláló pályát ír le és periodikusan visszatér az atommaghoz. A kisugárzott tér független a pillanatnyi gyorsulástól, emiatt impulzusok sorozatából áll, melyek csúcsait a fundamentális lézertér optikai periódusának fele választja el.

Lineárisan poláros, oszcilláló lézertér kötött elektront gyorsít és ionizálja az atomot. A tér oszcilláló természete miatt az elektron szintén oszcilláló pályát ír le és periodikusan visszatér az atommaghoz. A kisugárzott tér arányos a pillanatnyi gyorsulással, emiatt impulzusok sorozatából áll, melyek csúcsait a fundamentális lézertér optikai periódusának fele választja el.