Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Mik a rövid- és hosszútávú frekvenciainstabilitások forrásai?

    

Rövidtávú fluktuációk forrása a lézert körülvevő levegő nyomásváltozása okoz

Lassú drifteket leggyakrabban a rezonátortükrök akusztikus rezgéseiből eredő rezonátorhossz-változások eredményei

Lassú drifteket a lézer pumpálás okozza

Lassú drifteket leggyakrabban a lézert körülvevő levegő lassú hőingása, ill. nyomásváltozása okoz. Rövidtávú fluktuációk a rezonátortükrök akusztikus rezgéseiből eredő rezonátorhossz-változások eredményei.


Feleletválasztós teszt

2. Mi az aktív Q-kapcsolás elve?

    

Megfelelő apertúrájú nyílással rendelkező akadályt helyezünk el a rezonátor tengelye mentén

A rezonátor  hosszának csökkentése

Aktív Q-kapcsolást egy megfelelő, vezérelhető optikai elem (pl. nyitható-zárható kapu) rezonátorba illesztésével valósíthatunk meg, ennek során kívülről váltható a rezonátor jósági tényezője alacsony és magas érték közt. 

A rezonátor hosszának nagyítása 


Feleletválasztós teszt

3. Mi a móduscsatolás fogalma? 

    

A móduscsatolás egy olyan módszer, mely a rezonátormódusokat arra kényszeríti, hogy adott, egymás közti fázisviszonyban oszcilláljanak. móduscsatolás egy olyan módszer, mely a rezonátormódusokat arra kényszeríti, hogy adott, egymás közti fázisviszonyban oszcilláljanak. 

A rezonátor hosszának nagyítása.

A rezonátormódusok egyenlő intenzitásúak.

A rezonátormódusok időben egymástól független változó frekvenciával oszcillálnak.


Feleletválasztós teszt

4. Hogyan működik a Kerr-lencsés móduscsatolás?

    

A Kerr-lencsés móduscsatolás egy átlátszó, lineáris optikai közeg önfókuszálásán alapul.

A Kerr-lencsés móduscsatolás egy átlátszó, nemlineáris optikai közeg önfókuszálásán alapul.

A Kerr-lencsés móduscsatolás egy abszorbens, nemlineáris optikai közeg önfókuszálásán alapul.

A Kerr-lencsés móduscsatolás egy átlátszó, nemlineáris optikai közeg külső fókuszálásán alapul.


Feleletválasztós teszt

5. Hogyan választható ki egyetlen longitudinális módus?

    

Azoknál a lézereknél, melyekben az erősítési profil szélessége viszonylag kicsi (pl.gázlézerek), hosszú rezonátor alkalmazásával a lézer egymódusúvá tehető. Széles erősítésű aktív anyag esetén megfelelő optikai elem, pl. Fabry-Perot-etalon beillesztésével választható ki a megfelelő longitudinális módus.

Azoknál a lézereknél, melyekben az erősítési profil szélessége viszonylag kicsi (pl.gázlézerek), rövid rezonátor alkalmazásával a lézer egymódusúvá tehető. Széles erősítésű aktív anyag esetén megfelelő optikai elem, pl. Fabry-Perot-etalon beillesztésével választható ki a megfelelő longitudinális módus.

Azoknál a lézereknél, melyekben az erősítési profil szélessége viszonylag kicsi (pl.gázlézerek), rövid rezonátor alkalmazásával a lézer többmódusúvá tehető. Széles erősítésű passzív anyag esetén megfelelő optikai elem, pl. Fabry-Perot-etalon beillesztésével választható ki a megfelelő longitudinális módus.

Azoknál a lézereknél, melyekben az erősítési profil szélessége viszonylag kicsi (pl.gázlézerek), rövid dupla rezonátor alkalmazásával a lézer egymódusúvá tehető. Széles erősítésű aktív anyag esetén megfelelő optikai elem, pl. Fabry-Perot-etalon beillesztésével választható ki a megfelelő longitudinális módus.


Feleletválasztós teszt

6. Mi a frekvenciaeltolódás (pulling) jelensége?

    

Az oszcillációs frekvencia eltolódik az erősítési profil centruma irányába, amennyiben egy rezonátormódus sem esik egybe az erősítés centrális frekvenciájával. 

Az oszcillációs frekvencia eltolódik az erősítési profil centruma irányába, amennyiben az egyik rezonátormódus egybeesik  az erősítés centrális frekvenciájával. 

Az oszcillációs frekvencia eltolódik az erősítési profil centruma irányába, amennyiben legalább két rezonátormódus egybeesik  az erősítés centrális frekvenciájával. 

Az oszcillációs frekvencia eltolódik az erősítési profil centruma irányába, amennyiben négy rezonátormódus egybeesik  az erősítés centrális frekvenciájával. 


Feleletválasztós teszt

7. Mi a passzív Q-kapcsolás elve?

    

Passzív Q-kapcsoláshoz egy telíthető elnyelő optikai elemre van szükség, melynek elnyelési spektruma tartalmazza a lézernyaláb frekvenciáját és telítési intenzitása alacsony. Ahogy a rezonátorban lévő fény intenzitása eléri ezt az értéket, az elnyelő telítődik és a rezonátor jósági tényezője alacsonyról magasra vált.

Passzív Q-kapcsoláshoz egy telíthető elnyelő optikai elemre van szükség, melynek elnyelési spektruma tartalmazza a lézernyaláb frekvenciáját és telítési intenzitása magas. Ahogy a rezonátorban lévő fény intenzitása eléri ezt az értéket, az elnyelő telítődik és a rezonátor jósági tényezője alacsonyról magasra vált.


Feleletválasztós teszt

8. Hogyan érhető el aktív móduscsatolás a rezonátorban?

    

Aktív móduscsatolás hozható létre, ha egy időfüggő veszteséget okozó modulátort illesztünk a rezonátorba, melynek frekvenciája a fele a két longitudinális lézermódust elválasztó frekvenciatávolságnak.

Helyes.


Feleletválasztós teszt

9. Hogyan hozható létre passzív móduscsatolás?

    

Passzív móduscsatolás megvalósítására kézenfekvő módszer telíthető elnyelők használata. Az elem abszorpciós tulajdonságai miatt a legnagyobb intenzitású impulzus szenvedi el a legkisebb veszteséget a rezonátorban. Emiatt az említett impulzus gyorsabban erősödik, mint a többi és több oda-vissza terjedés után egyetlen, móduscsatolt impulzus halad ide-oda a rezonátorban. 

Passzív móduscsatolás megvalósítására kézenfekvő módszer telíthető elnyelők használata. Az elem abszorpciós tulajdonságai miatt a legnagyobb intenzitású impulzus szenvedi el a legkisebb veszteséget a rezonátorban. Emiatt az említett impulzus gyorsabban gyengül, mint a többi és több oda-vissza terjedés után egyetlen, móduscsatolt impulzus halad ide-oda a rezonátorban.