Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Függ-e az önfókuszáláshoz szükséges kritikus teljesítmény a lézernyaláb átmérőjétől?

    

Bizonyos esetekben nem függ.

Nem függ. 

Igen, függ.

Függ bizonyos esetekben.


Feleletválasztós teszt

2. Mi a nyaláb öncsapdázásának lényege?

    

Öncsapdázási jelenség megy végbe, amikor a nyaláb teljesítménye nagyobb mint önfókuszálási küszöbje.

Öncsapdázási jelenség megy végbe, amikor a nyaláb diffrakció miatti szétszóródása nagyobb, mint az önfókuszálás a közegben.

Öncsapdázási jelenség megy végbe, amikor a nyaláb diffrakció miatti szétszóródása kisebb, mint az önfókuszálás a közegben.

Öncsapdázási jelenség megy végbe, amikor a nyaláb diffrakció miatti szétszóródását pont kiegyenlíti az önfókuszálás a közegben.


Feleletválasztós teszt

3. Hogyan hangolható egy optikai parametrikus oszcillátor frekvenciája?

    

Az OPO oszcillációs frekvenciája a benne lévő lineáris kristály elforgatásával (szög-fáziscsatolás) vagy hőmérsékletének változtatásával hangolható.

Az OPO oszcillációs frekvenciája a benne lévő nemlineáris kristály elforgatásával (szög-fáziscsatolás) vagy hőmérsékletének változtatásával hangolható.


Feleletválasztós teszt

4. Mi az önvisszahatási jelenségek definíciója?

    

Egy kölcsönhatás önvisszaható, amennyiben a terjedő fénynyaláb a közeg nemlineáris válasza következtében megváltoztatja a saját terjedési útját.

Egy kölcsönhatás önvisszaható, amennyiben a terjedő fénynyaláb a közeg nemlineáris válasza következtében nem változtatja meg a saját terjedési útját.


Feleletválasztós teszt

5. Mi a spontán fényszóródás lényege?

    

Spontán fényszóródás történik, amikor a bejövő fénynyaláb úgy szóródik a közegen, hogy nem változtatja meg annak optikai tulajdonságait.

Spontán fényszóródás történik, amikor a bejövő fénynyaláb úgy szóródik a közegen, hogy megváltoztatja annak optikai tulajdonságait.


Feleletválasztós teszt

6. Mit jelent a fény Bragg-szórása?

    

Bragg-szórás történik, amennyiben nagy intenzitású fény periodikus struktúrán szóródik.

Bragg-szórás történik, amennyiben a fény periodikus struktúrán szóródik és a kölcsönhatási hossz elég nagy ahhoz, hogy a fázisillesztési feltétel fontossá váljon.

Bragg-szórás történik, amennyiben a fény periodikus struktúrán szóródik és a kölcsönhatási hossz kicsi.

Bragg-szórás történik, amennyiben nagy intenzitású fény periodikus struktúrán szóródik és a kölcsönhatási hossz kicsi.


Feleletválasztós teszt

7. Mi a lineáris elektrooptikai effektus lényege?

    

Lineáris elektrooptikai jelenségről beszélünk, amikor statikus (vagy alacsonyfrekvenciás) elektromos tér hatására a közeg törésmutatója nem változik. Olyan anyagokban figyelhető meg, melyek nem centrálszimmetrikusak.

Lineáris elektrooptikai jelenségről beszélünk, amikor statikus (vagy alacsonyfrekvenciás) elektromos tér hatására a közeg törésmutatója megváltozik. Olyan anyagokban figyelhető meg, melyek nem centrálszimmetrikusak.

Lineáris elektrooptikai jelenségről beszélünk, amikor statikus (vagy alacsonyfrekvenciás) elektromos tér hatására a közeg sűrűsége megváltozik. Olyan anyagokban figyelhető meg, melyek nem centrálszimmetrikusak.


Feleletválasztós teszt

8. Mi a kvadratikus elektrooptikai effektus lényege?

    

A kvadratikus  (vagy Kerr-) elektrooptikai effektus centrálszimmetrikus anyagokban (pl. folyadékok és üvegek) figyelhető meg. Ezekben a törésmutató-változás vezető rendje kvadratikusan függ a közegre kapcsolt statikus vagy alacsonyfrekvenciás elektromos térerősségtől. 

A kvadratikus  (vagy Kerr-) elektrooptikai effektus centrálszimmetrikus anyagokban (pl. folyadékok és üvegek) figyelhető meg. Ezekben a törésmutató-változás vezető rendje négyzetesen függ a közegre kapcsolt statikus vagy alacsonyfrekvenciás elektromos térerősségtől. 


Feleletválasztós teszt

9. Mi a lassan változó amplitúdók közelítésének alapfeltevése?

    

Ebben a közelítésben feltesszük, hogy a nemlineáris közegben a hullámamplitúdó változása a hullámhossz (térbeli) skáláján és a hullámperiódusidő (időbeli) skáláján elhanyagolhatóan kicsi.

Ebben a közelítésben feltesszük, hogy a nemlineáris közegben a hullámamplitúdó változása a hullámhossz (térbeli) skáláján és a hullámperiódusidő (időbeli) skáláján jelentős.


Feleletválasztós teszt

10. Mit jelent a nyaláb közegben történő filamentációja?

    

A filamentációs folyamat során a nyaláb egyetlen komponensbe egyesül, melynek teljesítménye az önfókuszálás kritikus teljesítményének nagyságrendjébe esik. A folyamat hátterében a nyaláb térbeli komponensei és az erős, központi komponens közötti négyhullám-keverés áll.

A filamentációs folyamat során a nyaláb számos különálló komponensre bomlik, melyek teljesítménye külön-külön az önfókuszálás kritikus teljesítményének nagyságrendjébe esik. A folyamat hátterében a nyaláb térbeli komponensei és az erős, központi komponens közötti négyhullám-keverés áll.