A dielektromos állandó valós és imaginárius része.

B3.10.11