A Dirac-egyenlet egzakt megoldása síkhullámtérben.

B3.05.25

B3.05.26

B3.05.27