Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Mennyi a ponderomotoros energia 3*1013 W/cm2 intenzitású Titán-zafír lézer esetén (λ=800 nm)?

2 eV

1 eV.

3 eV.

2,5 eV.


Feleletválasztós teszt

2.  Melyik lézernél van tunnel-ionizáció 3*1013 W/cm2  intenzitás esetében? KrF, Titán-zafír vagy CO2 lézernél? (λ=248 nm, 800 nm és 10 μm)

Titán-zafír lézer.

KrF lézer.

CO2 lézer.


Feleletválasztós teszt

3. Milyen intenzitású Ti-zafír lézer kell ahhoz, hogy a 0.12 nm-es rácson belül mozogva egy elektron a lézer félperiódusa alatt a szomszéd atomhoz érjen el (Δε a ponderomotoros energia)?

2.0*1012  W/cm2 periodikus mozgást feltételezve.

1.9*1012  W/cm2 periodikus mozgást feltételezve.

1.8*1012  W/cm2 periodikus mozgást feltételezve.


Feleletválasztós teszt

4. Számítsa ki Um-et Coulomb kölcsönhatásra, 1016 W/cm2  intenzitásra, héliumban!

~-53 eV.

~-59 eV.

~-56 eV.

~-51 eV.


Feleletválasztós teszt

5. Részletezze a főbb ionizációs folyamatok jellemzőit! (Helytelen válasz jelölendő.)

Tunnel.

Sokfotonos.

Ütközéses.

Egyfotonos.


Feleletválasztós teszt

6. Mi az AC Stark effektus és annak hatása az ionizációra?

 Az AC Stark effektus az atomi szinteknek a váltóáramú, elektromágneses tér hatására történő eltolódását okozza, így az ionizációs potenciál is változik.

 Az AC Stark effektus az atomi szinteknek a váltóáramú, elektromos tér hatására történő eltolódását okozza, így az ionizációs potenciál is változik.

 Az AC Stark effektus az atomi szinteknek a váltóáramú, elektromágneses tér hatására történő eltolódását okozza, így az ionizációs potenciál is állandó.


Feleletválasztós teszt

7. Mekkora lesz az átütési hullám sebessége gázban, ha a nyalábot f/10 optikával fókuszáljuk 20 µm fókuszátmérőre?

Legyen a karakterisztikus idő, tbz = 1 ns.

10cm/s

10cm/s

 m/s

108 cm/s


Feleletválasztós teszt

8. Szilárdtest lézerrel történő megvilágítása esetén mi történik, ha megnő az abszorpció?

Az anyag elkezd párologni.

Az anyag szublimál.

Elkezdődik az abláció.

Ionizálódik a szilárdtest.


Feleletválasztós teszt

9. 1016 W/cm2 esetén mekkora idő alatt teszi meg az elektron a 0,12 nm rácstávolságot?

34 fs

3,4 fs

340 as

34 as


Feleletválasztós teszt

10. Mi a küszöb fölötti ionizáció?

Az ionizáció csak egy meghatározott intenzitás-küszöb fölött történhet.

Az elektronspektumban megjelennek a lézerfrekvencia többszörösei.

Csak meghatározott számú elektron ionizációja fölött beszélhetünk küszöb fölötti ionizációtól.