Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Hogyan határozzuk meg általánosan a töltésen szórt fény (elektromágneses sugárzás) jellemzőit?

A beeső fénnyel kölcsönható töltés mozgásegyenletét  megoldjuk, ebből meghatározzuk a töltés eloszlását. Ezt az eloszlást a szórt fény vektorpotenciáljának d’Alembert-egyenletében forrástagként szerepeltetjük. Az így kapott inhomogén d’Alembert-egyenlet megoldása a retardált potenciálokat adja, ebből kiszámoljuk a szórt sugárzás elektromos térerősségét és mágneses indukcióját.

A beeső fénnyel kölcsönható töltés mozgásegyenletét  megoldjuk, ebből meghatározzuk a töltés négyesáramsűrűségét. Ezt a nyégyesáramsűrűséget a szórt fény vektorpotenciáljának d’Alembert-egyenletében forrástagként szerepeltetjük. Az így kapott inhomogén d’Alembert-egyenlet megoldása a retardált potenciálokat adja, ebből kiszámoljuk a szórt sugárzás eletromos térerősségét és mágneses indukcióját.


Feleletválasztós teszt

2. Milyen frekvenciájú és típusú szórt hullámok keletkeznek az intenzív Thomson-szórás során?

Az n-indexű felharmonikus komponensek nω/w frekvenciájú kifutó gömbhullámokat írnak le.

Az n-indexű felharmonikus komponensek nω/w frekvenciájú kifutó síkhullámokat írnak le.


Feleletválasztós teszt

3. Mi az intenzív  Thomson-szórás során fellépő intenzitásfüggő frekvencia eltolódás, és mi a fizikai oka?

A felharmonikus komponensek frekvenciája nem egyszerűen az alapfrekvencia egészszámú többszöröse, hanem tartalmaz egy ‘intenzitásfüggő frekvenciaeltolódást’ is. Ez a sugárnyomás által kiváltott ‘drift-mozgásból’ eredő Doppler-effektus eredménye.

A felharmonikus komponensek frekvenciája az alapfrekvencia egészszámú többszöröse, és tartalmaz egy ‘intenzitásfüggő frekvenciaeltolódást’ is. Ez a sugárnyomás által kiváltott ‘drift-mozgásból’ eredő Doppler-effektus eredménye.