Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Ferde beesés esetén meddig hatol be a fény a beesési szög függvényében?

ne=nccos2Θ=ncz/L következésképpen reflexió z=Lcos2Θ-tól.

ne=nccos2Θ=ncz/L következésképpen reflexió z=LcosΘ-tól.


Feleletválasztós teszt

2. Ábrázolja a rezonancia abszorpció optimális szögét Ti-zafír lézer esetén az L hosszúság függvényében lineáris plazmaprofilnál!

sinθ=0.8(c/ωL)3

sinθ=0.8(c/ωL)1/3


Feleletválasztós teszt

3. Hasonlítsa össze a Brunel abszorpció erősségét a rezonancia abszorpcióéval 1018W/cm2 esetén különböző plazmahosszaknál!

A két tartomány határa körülbelül a hullámhossz százada.

A két tartomány határa körülbelül a hullámhossz tizede.

A két tartomány határa körülbelül a hullámhossz ezrede.


Feleletválasztós teszt

4. Mi az inverz fékezési sugárzás?

Az elektromos térben gyorsuló elektron energiát vesz fel.

Az elektron egy másik elektronnal ütközve energiát vesz fel az elektromágneses térből.

Az elektron egy ionnal ütközve energiát vesz fel az elektromágneses térből.


Feleletválasztós teszt

5. Ütközéses abszorpció esetén milyen hosszú C plazmában (= 6) csökken le a lézer intenzitása e-ad részére, ha a hőmérséklet 100 eV, a sűrűség a kritikus tizede Nd lézer esetén? Vegyük figyelembe az elektronsűrűség és ionsűrűség közti különbséget!

~3,7 mm

~37 µm

~3,7 µm

~0,37 µm


Feleletválasztós teszt

6. Az előző kérdés C plazmájában milyen hőmérsékleten lesz közel egyenlő az ütközési frekvencia a lézer frekvenciájával?

2 eV

20 eV

200 eV

2 keV


Feleletválasztós teszt

7. Hatszor ionizált C atommagok esetén mekkora a Rutherford-szórás hatáskeresztmetszete 1 keV elektronhőmérséklet mellett?

2,7·10-7 cm2

2,7·10-8 cm2

2,7·10-9 cm2

2,7·10-10 cm2


Feleletválasztós teszt

8. Meddig hatol be a Ti-zafír lézer lineáris (n= ncrz/L) sűrűségprofil esetén esetén, = 800 nm mellett a plazmába 45° beesési szög esetén?

A kritikus sűrűségtől számított 100 nm-ig.

A kritikus sűrűségtől számított 200 nm-ig.

A kritikus sűrűségtől számított 400 nm-ig.

A kritikus sűrűségtől számított 600 nm-ig.


Feleletválasztós teszt

9. Mi a rezonancia abszorpció optimális szöge Ti-zafír lézer esetén az = l/10 esetén lineáris plazmaprofilnál?

65°

69°

73°

77°


Feleletválasztós teszt

10. Hányad részére csökken a fény intenzitása a fordulópont és a kritikus réteg között at ütközésmentes skin-effektust, figyelembe véve a fenti esetet?

Felére

65%

22%

34%


Feleletválasztós teszt

11. Mind a rezonancia abszorpció, mind a Brunel abszorpció viszonylag meredek plazmaprofilnál jelentős. Mi az alapvető különbség a mechanizmusokban? 

Rezonancia-abszorpció a plazma belsejében megy végbe, míg Brunel abszorpció esetén az energiát a plazmából kilépő, majd visszatérő elektronok veszik fel a szabad térben.

A Brunel abszorpció a kritikus sűrűségnél, a rezonancia-abszorpció a fordulópontnál megy végbe.

A rezonancia-abszorpció a kritikus sűrűségnél, a Brunel abszorpció a fordulópontnál megy végbe.


Feleletválasztós teszt

12. Mikor hanyagolható el az ütközéses abszorpció?

Igen meredek plazmasűrűség-eloszlás esetén.

Ha az ütközési frekvencia megközelíti a lézerfrekvenciát.

Alacsony hőmérsékleten és nagy sűrűségnél.