A fény-anyag kölcsönhatás klasszikus, relativisztikus leírásának elemei

Célok

• Töltött részecske relativisztikus mozgásegyenletének megoldása síkhullámtérben. Az elektron pályái intenzív lézertérben, a 8-as alakú trajektória.
• Az intenzív lézerfény és elektron kölcsönhatásának relativisztikusan kovariáns leírásának elemei. A ponderomotoros potenciál általános fogalma.