Kérdések

Feleletválasztós teszt

1.  Mi a Fourier-transzformáció konvolúciós tétele?

Konvolúció Fourier transzformáltja összeg alakú.

Konvolúció Fourier transzformáltja szorzat alakú.

Konvolúció Fourier transzformáltja különbség alakú.


Feleletválasztós teszt

2. A vezetőképességi tenzornak a valós vagy az imaginárius része páros függvény?

Az imaginárius része.

A valós része.


Feleletválasztós teszt

3. Mit fejeznek ki a Kramers-Kronig relációk? Mit lehet abból meghatározni?

A dielektromos tenzor valós részét.

A dielektromos tenzor imaginárius részét.

A dielektromos tenzor valós és imaginárius része közötti összefüggés.


Feleletválasztós teszt

4. Mi a különbség a Debye-hossz és a részecskék közötti átlagos távolság között?

Az átlagos távolság csak sűrűségfüggő, a Debye-hossz hőmérsékletfüggő is.

Semmi, mert mindkettő sűrűségfüggő.

Az átlagos távolság a hőmérséklettől, a Debye-hossz a sűrűségtől függ.


Feleletválasztós teszt

5. Mekkora plazmahőmérsékletnél lesz a Debye-hossz egyenlő a Ti-zafír lézer hullámhosszával 1019 cm-3 elektronsűrűségnél?

1.3 10-9 K

1.3 1019 K

1.3 109 K

1.3 10-19 K


Feleletválasztós teszt

6. Szilárdtest sűrűségű alumínium plazma esetében mekkora távolságon árnyékolódik le a Coulomb-kölcsönhatás 100 eV hőmérséklet esetén?

Egyszeres ionizációt feltételezve 8.5*10-9 cm, 13-szoros ionizáció esetén 3*10-8 cm (6*1022 cm-2 atomsűrűség esetén).

Egyszeres ionizációt feltételezve 3*10-8 cm, 13-szoros ionizáció esetén 8.5*10-9 cm (6*1022 cm-2 atomsűrűség esetén).

Egyszeres ionizáció és 13-szoros ionizáció esetén is 3*10-8 cm (6*1022 cm-2 atomsűrűség esetén).


Feleletválasztós teszt

7. A közegek elektrodinamikájának leírása hány egyenletből áll hány ismeretlenre?

12 egyenlet 12 változó

4 egyenlet 6 változó

8 egyenlet 9 változó

9 egyenlet 8 változó


Feleletválasztós teszt

8. Mi írja le az elektromágneses tér munkáját a külső forrás ellen?

A külső áram és a térerősség szorzatának térfogati integrálja.

A külső áram és a térerősség szorzatának felületi integrálja.

Az összáram és a külső térerősség szorzatának integrálja.

A töltések és a térerősség térfogati integrálja.


Feleletválasztós teszt

9. Izotrop esetben mi a longitudinális hullámok diszperzióját meghatározó egyenlet?

A hullám terjedési sebessége a fénysebesség.

A longitudinális dielektromos állandó εl = 0.

A longitudinális dielektromos állandó ε= 1.


Feleletválasztós teszt

Izotrop esetben mi a transzverzális hullámok diszperzióját meghatározó egyenlet?

A hullám terjedési sebessége a fénysebesség.

A transzverzális dielektromos állandó εtr = 1.

A transzverzális dielektromos állandó