Elektron szóródása. Nemlineáris fékezési sugárzás. Koherens kontroll.

Célok

Integrál-egyenlet a lézerfény jelenlétében szóródó elektron állapotára.  Átmeneti amplitúdó a Gordon-Volkov-féle állapotok között.  
• A többfotonos indukált direkt és inverz fékezési sugárzás lézerfényben. Bunkin-Fjodorov-formula.
• A Bunkin-Fjodorov-formula általánosítása bikromatikus esetre.
• A többfotonos fékezési sugárzás spektrumának befolyásolása bikromatikus lézertérben.