A nemrelativisztikus közelítés és a dipólközelítés határa (érvényességi köre) szabad elektron és intenzív lézerfény kölcsönhatásának leírásában. A ‘ponderomotoros potenciál’ fogalma.

B3.01.11