Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Milyen körülményen alapul a tetszőleges intenzitású elektromágneses síkhullámmal kölcsönható töltés mozgásegyenletének általános, egzakt megoldása?

A fény térerősségeinek argumentuma a sajátidő négyzetes függvénye a benne mozgó elektron helyén.

A fény térerősségeinek  argumentuma a sajátidő lineáris függvénye a benne mozgó elektron helyén.


Feleletválasztós teszt

2. Hogyan értelmezhető az intenzív fénnyel  kölcsönható töltés, relativisztikus intenzitásoknál fellépő a k vektor irányával párhuzamos sodródása (‘drift’)?

A Lorentz-egyenlet egzakt megoldásából következik, hogy a mozgás egy szisztematikus eltolódást („driftet”) tartalmaz, amelyet a klasszikus sugárnyomás eredményének tekinthetünk.

A Lorentz-egyenlet egzakt megoldásából következik, hogy a mozgás egy szisztematikus, ellentétes előjelű eltolódást („driftet”) tartalmaz, amelyet a klasszikus sugárnyomás eredményének tekinthetünk.


Feleletválasztós teszt

3. Hogyan függ az intenzív fénnyel kölcsönható töltés relativisztikus intenzitásoknál fellépő, a k vektor irányával párhuzamos sodródása (‘drift’) az intenzitástól?

Az eltolódás sebessége az intenzitással (az intenzitásparaméter négyzetével, μ2-tel) arányos.

Az eltolódás sebessége az intenzitással (az intenzitásparaméter négyzetével, μ2-tel) fordítottan arányos.


Feleletválasztós teszt

4. Milyen alakúak az elektron trajektóriái intenzív lézerfényben, relativisztikus intenzitások esetén?

Az elektronnal egzaktul együtt haladó koordinátarendszerben a trajektóriák ellipszis alakúak.

Az elektronnal egzaktul együtt haladó koordinátarendszerben a trajektóriák lemniszkáta alakúak.

Az elektronnal egzaktul együtt haladó koordinátarendszerben a trajektóriák kör alakúak.


Feleletválasztós teszt

5. Fogalmazza meg a ’relativisztikus munkatételt’!

A részecske energiájának időegységre eső megváltozása egyenlő a rá ható mágneses erő eE·v teljesítményével.

A részecske energiájának időegységre eső megváltozása egyenlő a rá ható elektromos erő eE·v teljesítményével.


Feleletválasztós teszt

6. Mi a ’ponderomotoros erő’ általános relativisztikus kifejezése?

A ponderomotoros négyeserő a ponderomotoros potenciális energiaeloszlás kettes-gradienseként értelmezhető.

A ponderomotoros négyeserő a ponderomotoros potenciális energiaeloszlás hármas-gradienseként értelmezhető.

A ponderomotoros négyeserő a ponderomotoros potenciális energiaeloszlás négyes-gradienseként értelmezhető.


Feleletválasztós teszt

7. Mikor megalapozott az elektron lézertérbeli mozgásának átlagos leírására a szokásos ’ponderomotoros potenciál’ használata?

Ha például a lézernyaláb a vivőfrekvenciának megfelelő periódusidőnél (és a centrális hullámhossznál) viszonylag nagyobb téridőtartományban oszlik el.

Ha például a lézernyaláb a vivőfrekvenciának jóval nagyobb periódusidőnél (és a centrális hullámhossznál) viszonylag nagyobb téridőtartományban oszlik el.

Ha például a lézernyaláb a vivőfrekvenciának jóval kisebb periódusidőnél (és a centrális hullámhossznál) viszonylag nagyobb téridőtartományban oszlik el.


Feleletválasztós teszt

8. Mi a ponderomotoros potenciál általános definíciója?

Az Up ponderomotoros potenciál a g(r,t)(mc2/4)μ02 kifejezéssel írható le, ahol μ0 a centrális frekvenciához tartozó dimenziótlan intenzitásparaméter, és g(r,t) valamilyen lassan változó intenzitásprofil (amelynek maximális értéke 1 a nyaláb közepén).

Az Up ponderomotoros potenciál a g(r,t)(mc/4)μ02 kifejezéssel írható le, ahol μ0 a centrális frekvenciához tartozó dimenziótlan intenzitásparaméter, és g(r,t) valamilyen lassan változó intenzitásprofil (amelynek maximális értéke 1 a nyaláb közepén).

Az Up ponderomotoros potenciál a g(r,t)(mc/4)μ0 kifejezéssel írható le, ahol μ0 a centrális frekvenciához tartozó dimenziótlan intenzitásparaméter, és g(r,t) valamilyen lassan változó intenzitásprofil (amelynek maximális értéke 1 a nyaláb közepén).


Feleletválasztós teszt

9. Mikor tekinthető fizikailag jó közelítéssel konzervatívnak az Up ponderomotoros potenciál?

A ponderomotoros potenciál akkor konzervatív közelítőleg, ha a lézerimpulzus időbeli burkolója sima, és időbeli szélessége akkora mint egy optikai ciklus.

A ponderomotoros potenciál akkor konzervatív közelítőleg, ha a lézerimpulzus időbeli burkolója sima, és időbeli szélessége jóval nagyobb mint egy optikai ciklus.

A ponderomotoros potenciál akkor konzervatív közelítőleg, ha a lézerimpulzus időbeli burkolója sima, és időbeli szélessége jóval kisebb mint egy optikai ciklus.


Feleletválasztós teszt

10. Hogyan függ az Up ponderomotoros potenciálból származtatott erő a töltés előjelétől, és mi a ponderomotoros erő iránya?

Az Up ponderomotoros potenciál függ a töltés előjelétől, mivel annak négyzetével arányos, és negatív gradiense (vagyis az átlagos ponderomotoros erő) a csökkenő intenzitásértékek felé (tehát a nyaláb tengelyétől a pereme felé) hat.

Az Up ponderomotoros potenciál nem függ a töltés előjelétől, mivel annak négyzetével arányos, és negatív gradiense (vagyis az átlagos ponderomotoros erő) a csökkenő intenzitásértékek felé (tehát a nyaláb tengelyétől a pereme felé) hat.