Az intenzív lézerfénnyel kölcsönható atomban kötött töltés klasszikus mozgásegyenletének származtatása a Kramers-Henneberger-féle oszcilláló vonatkoztatási rendszerben.

B3.04.11

B3.04.12

B3.04.13

B3.04.14

B3.04.15

B3.04.16