Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Mit jelent a Lorentz-mértékben ill. a Coulomb-mértékben történő matematikai leírás?

A Lorentz-mértékben a négyespotenciál négyes-divergenciája nulla, míg a Coulomb-mértékben a ’közönséges vektorpotenciál’ divergenciája nulla, tehát a szabad sugárzási teret forrásmentes vektortérrel írjuk le.

A Lorentz-mértékben a négyespotenciál négyes-divergenciája nulla, míg a Coulomb-mértékben a ’közönséges vektorpotenciál’ divergenciája nulla, tehát a kötött sugárzási teret forrásmentes vektortérrel írjuk le.


Feleletválasztós teszt

2. Mi a Fermi-féle módszer lényege?

A Fermi-féle módszer lényege és célja az hogy a töltések közötti Coulomb-kölcsönhatást és töltések sugárzással való kölcsönhatását szétválasszuk.

A Fermi-féle módszer lényege és célja az hogy a töltések közötti Coulomb-kölcsönhatást és töltések sugárzással való kölcsönhatását összekapcsoljuk.


Feleletválasztós teszt

3. Mi az elsőfajú mértéktranszformáció, és a generátorfüggvénye?

Az elsőfajú mértéktranszformáció a kvantummechanikai hullámfüggvényre alkalmazott unitér transzformáció, amelynek generátorfüggvénye ellentétes az elsőfajú mértéktranszformáció generátorfüggvényével.

Az elsőfajú mértéktranszformáció a kvantummechanikai hullámfüggvényre alkalmazott unitér transzformáció, amelynek generátorfüggvénye megegyezik az elsőfajú mértéktranszformáció generátorfüggvényével.


Feleletválasztós teszt

4. Mi az atomhoz kötött elektron és a sugárzási tér (pl. lézerfény) dipólközelítésben történő leírásának fizikai alapja?

Ha figyelembe vesszük, hogy az atomok mérete Angström (10-8 cm) nagyságrendű, és pl. a látható fény jellemző hullámhossza ennél többezerszer nagyobb, akkor a fény elektromágneses tere az elektronhelyén ellentétes előjelűnek vehető, mint a mag helyén.

Ha figyelembe vesszük, hogy az atomok mérete Angström (10-8 cm) nagyságrendű, és pl. a látható fény jellemző hullámhossza ennél többezerszer nagyobb, akkor a fény elektromágneses tere az elektronhelyén gyakorlatilag ugyanakkorának vehető mint a mag helyén.


Feleletválasztós teszt

5. Milyen szerepet játszhat az elektron spinje ha a spin és az elektromágneses optikai sugárzás közvetlen kölcsönhatását is figyelembe vesszük?

Mivel μ<<1 nemrelativisztikus esetben, ezért a hν a fotonenergia nagyságrendjébe eső energiaváltozások mellett a spinnel való direkt kölcsönhatás lényeges szerepet játszik.

Mivel μ<<1 nemrelativisztikus esetben, ezért a hν a fotonenergia nagyságrendjébe eső energiaváltozások mellett a spinnel való direkt kölcsönhatás nem játszik lényeges szerepet.