Az elektromágneses sugárzási tér transzverzális elektromos és mágneses módusai dielektrikum- és fém-vékonyréteg szerkezeteken.

B3.07.17

B3.07.18

B3.07.19

B3.07.20

B3.07.21