Lézerplazmák: Plazma elektrodinamika, a plazma saját rezgései, az elektromágneses hullámok diszperziós relációi.

Célok

• A kinetikus plazmamodell, Vlaszov-egyenlet.

• Homogén, izotrop, ütközésmentes plazma dielektromos állandója.

• A homogén, izotrop, ütközésmentes plazma longitudinális sajátrezgései.

  - Langmuir-hullám

  - ionakusztikus hullám

• A homogén, izotrop, ütközésmentes plazma transzverzális sajátrezgései, elektromágneses hullámok terjedése plazmában.

 

 

Az egész fejezet az ábrákkal (ábrák átvéve, részben átrajzolva) együtt az alábbi könyv alapján:

A.F. Aleksandrov, L.S. Bogdankevich, A.A. Rukhadze: Principles of plasma electrodynamics; Moscow,

Izdatel'stvo Vysshaia Shkola, 1978‒ 407 p. oroszul, Springer (1984)