Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Vizsgáljuk meg a diszperziós görbe alapján, hogy mikor teljesül a Langmuir-hullám esetén a származtatáshoz használt x>>1 közelítés!

Leginkább kis k esetében, a vízszintes résznél.

Leginkább nagy k esetében, a vízszintes résznél.

Nagy és kis k esetében is, a vízszintes résznél.


Feleletválasztós teszt

2. Definiálja a Debye-sugarat a longitudinális hullámok leárnyékolódásából!

Kisfrekvenciás rezgéseknél az a távolság, ahol az árnyékolás megszűnik.

Kisfrekvenciás rezgéseknél az a távolság, ahol leárnyékolódik.


Feleletválasztós teszt

3. Mondjon példát hőmérsékletre, ahol az ionhullámok keltése jelentős lehet!

Te/Ti = 1

Te/Ti >> 1

Te/Ti << 1


Feleletválasztós teszt

4. Miért nem csillapodnak ütközésmentes plazmában a transzverzális hullámok?

Gyors hullám esetén a csillapodó, imaginárius tag >0.

Gyors hullám esetén a csillapodó, imaginárius tag <0.

Gyors hullám esetén a csillapodó, imaginárius tag =0.


Feleletválasztós teszt

5. Mekkora a szkinmélység 1022 cm-3 sűrűségű 100 eV hőmérsékletű plazmában Ti-zafír lézer esetén?

3.5*10-5 cm.

3.5*10-4 cm.

3.5*10-6 cm.

3.5*10-3 cm.


Feleletválasztós teszt

6. Mikor jön létre Cserenkov-sugárzás?

Ha az elektron sebessége közel van a közegbeli fénysebességhez.

Ha az elektron sebessége nagyobb a fény közegbeli fázissebességénél.

Ha az elektron sebessége nagyobb a fény közegbeli csoportsebességénél.


Feleletválasztós teszt

7. Milyen eloszlás esetén keletkezhet intenzív Cserenkov-sugárzás?
Feleletválasztós teszt

8. Milyen távolságon árnyékolódnak le a longitudinális hullámok?

Nem árnyékolódnak le, mert a Coulomb kölcsönhatás végtelen hatótávolságú.

A longitudinális hullámok leárnyékolódnak a Debye-hosszon belül.

Adott hullámhosszú longitudinális hullámok akkor árnyékolódnak le, ha a hullámhossz rövidebb a Debye-hossznál.


Feleletválasztós teszt

9. Milyen távolságon árnyékolódnak le a longitudinális hullámok?

A transzverzális hullámok leárnyékolódnak a Debye-hosszon belül.

Adott hullámhosszú transzverzális hullámok akkor árnyékolódnak le, ha a hullámhossz rövidebb a Debye-hossznál.

Nem árnyékolódnak le sem a rövid, sem a hosszú hullámhosszak esetén, ha a frekvencia elég nagy. 


Feleletválasztós teszt

10. Hidrogén plazma esetén az ionakusztikus hullám akkor csillapodik gyengén, ha az elektronhőmérséklet lényegesen nagyobb az ionhőmérsékletnél. Mi a helyzet teljesen ionizált szénplazma esetén?

Az ionakusztikus hullám izotermikus plazmában sem gyengül jelentősen.

Hasonlóan a hidrogénhez T> 6Ti szükséges a gyenge csillapodáshoz.

A gyenge csillapodás feltétele T> 12Ti.

A gyenge csillapodáshoz elegendő, ha az elektronhőmérséklet kétszerese az ionhőmérsékletnek.