A Klein-Gordon-egyenlet és a Dirac-egyenlet egzakt megoldása elektromágneses síkhullámtérben.

B3.05.17