Elektromágneses hullámok terjedése diszperzív közegben.

B3.09.23

B3.09.24

B3.09.25

B3.09.26