A magasrendű felharmonikusok a nemlineáris Thomson-szórás esetében. Intenzitásfüggő frekvencia-eltolódás.

B3.04.06

B3.04.07

B3.04.08

B3.04.09

B3.04.10