Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Hányadik rendig figyelhetők meg CWE harmonikusok szén target esetén?

~11. rendig

~15. rendig

~19. rendig

~21. rendig


Feleletválasztós teszt

2. Mik nem az előnyei a plazma-harmonikusoknak a gázharmonikusokhoz képest?

Nincs ionizációs limit. 

Rövidebb impulzusok kaphatók.

Kisebb intenzitás szükséges létrehozásukhoz.


Feleletválasztós teszt

3. Melyik mechanizmus esetén keskenyebb a harmonikusok spektruma?

ROM harmonikusok

CWE harmonikusok


Feleletválasztós teszt

4. Miért lehet ROM harmonikusokat megfigyelni merőleges beesés esetén is?

Nem lehet.

Azért mert a visszatérő elektronok itt is behatolnak a plazmába, ahol inverz rezonancia-abszorpcióval sugároznak.

Azért, mert minden beesési szög esetén a mozgó tükrön reflektálódnak, így csak a tükröt mozgató B erőnek kell legyen a targetre merőleges komponense.


Feleletválasztós teszt

5. Mekkora a γ 1022 W/cm2 Ti-zafír lézer esetén?

34

46

68

77


Feleletválasztós teszt

6. Hányadik harmonikusrendnél lesz a levágás 1022 W/cm2 Ti-zafír lézer esetén?

ezer

tízezer

százezer

majdnem millió


Feleletválasztós teszt

7. Milyen sűrűségnél van az optikailag sűrű és optikailag ritka közeg határa 1022 W/cm2 Ti-zafír lézer esetén (S~1)?

1,2·1021 cm-3

1,2·1022 cm-3

1,2·1023 cm-3

1,2·1024 cm-3


Feleletválasztós teszt

8. Optimális (diffrakció-limitált) esetben milyen hatásfoknál egyezik meg a keV-os harmonikus intenzitása a lézerintenzitással?

1 keV a hullámhossz ezredrészének felel meg. Diffrakció-limitált esetben ez 10-6-szoros fókuszfoltot jelent, tehát 10-6 konverzió szükséges.

1 keV a hullámhossz ezredrészének felel meg. Diffrakció-limitált esetben ez ezredakkora fókuszfoltot jelent, tehát 10-3 konverzió szükséges.

A harmonikusok intenzitása mindig alacsonyabb lesz, mert sérülne az energiamegmaradás.


Feleletválasztós teszt (több jó válasz)
Feleletválasztós teszt

9. Ha a 0,8 µm hullámhosszú sugárzással elérhető legrövidebb impulzus (~ másfél ciklus) 4,5 fs, mi lesz az 1 attoszekundumnál rövidebb, zeptoszekundumos impulzus tipikus hullámhossza?

0,08 nm

1,2 nm

3,4 nm

0,18 nm


Feleletválasztós teszt

10. Mi a különbség g-spiking modell esetén az egyes elektronok és a kritikus felület mozgása között?

Semmi, együtt mozognak.

A sebességnek, azaz a γ-nak  azért van éles maximuma, mert a felület impulzusának csak normális komponense van.

A sebességnek, azaz a γ-nak  azért van éles maximuma, mert az elektron impulzusának csak normális komponense van.