A Gordon-Volkov-féle állapotok

Célok

• A Gordon-Volkov-féle állapotok nemrelativisztikus esetben.
• Optikailag indukált energia-szintszerkezet.
• A Klein-Gordon-egyenlet és a Dirac-egyenlet egzakt megoldása elektromágneses síkhullámtérben.