A Fermi-féle módszer a fény-anyag kölcsönhatás leírására. Mértéktranszformációk, dipólközelítés

Célok

• A Fermi-féle módszer a Coulomb-kölcsönhatás és töltések sugárzással való kölcsönhatásának szétválasztására, Coulomb-mérték.
• Mértéktranszformációk klaszikus elektrodinamikában és pontmechanikában.  A lézerfény és elektron kölcsönhatásának leírása dipólközelítésben.
• Mértéktranszformáció a Schrödinger-egyenletben. A lézerfény és elektron kölcsönhatásának leírása dipólközelítésben. A spin szerepe.