A fény-anyag kölcsönhatás leírási módjai. Egyszerű példák a nemlineáris kölcsönhatásokra.

Célok

 

• Bevezetés és táblázat amelyben ábrázoljuk, hogy mind a töltéseket mind az elektromágneses sugárzási teret  három megközelítésben írhatjuk le: pálya (sugár), de Broglie hullám (Maxwell-tér) és kvantált tér (elektron-pozitron tér, fotonok).
• Az „intenzitásparaméter” bevezetése a lézerfénnyel kölcsönható elektron Newton-egyenlete alapján.
• A dipólközelítés a klasszikus elektrodinamikai leírásban, a nemrelativisztikus leírás határa. A ponderomotoros potenciális energia fogalma, néhány numerikus példa különböző intenzitásoknál.
• Egyszerű klasszikus példa a vivő-burkoló fáziskülönbség hatásának bemutatására.