Nemlineáris Thomson-szórás. Magasrendű felharmonikusok.

Célok

• Az gyorsuló töltés retardált potenciáljának általános alakja. A térmennyiségek kifejezése az intenzív lézerfényben mozgó töltés pályájából.    
• A magasrendű felharmonikusok a nemlineáris Thomson-szórás esetében. Intenzitásfüggő frekvencia-eltolódás. 
• Az intenzív lézerfénnyel kölcsönható atomban kötött töltés klasszikus mozgásegyenletének származtatása a Kramers-Henneberger-féle oszcilláló vonatkoztatási rendszerben.
• Felharmonikusok Fourier-szintézise. Attoszekundumos fényimpulzusok klasszikus fenomenológiája.