Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Melyek az elektromágneses sugárzás és töltött részecskék főbb leírási módjai (modelljei)?

Pálya, folytonos mező ill. hullámtér.

Pálya, folytonos mező ill. hullámtér, kvantált tér.

Pálya, folytonos mező ill. hullámtér, kvantált tér, töltésgradiens.


Feleletválasztós teszt

2. Melyek az intenzív lézerfény és anyag kölcsönhatásának elméleti leírására leggyakrabban használt módszerek?

A Maxwell-tér és ponttöltés, ill. a Maxwell-tér és Schrödinger-tér (relativisztikus esetben Klein-Gordon- vagy Dirac- tér) kölcsönhatását leíró módszerek.

A Maxwell-tér és ponttöltés, ill. a Maxwell-tér és töltetlen részecskék kölcsönhatását leíró módszerek.

A ponttöltés, ill. a Maxwell-tér és Schrödinger-tér (relativisztikus esetben Klein-Gordon- vagy Dirac- tér) kölcsönhatását leíró módszerek.


Feleletválasztós teszt

3. Mi a μ dimenziótlan intenzitásparaméter?

A dimenziótlan intenzitásparaméter a lézertér és a kötöttnek feltételezett elektron kölcsönhatásának erősségét fejezi ki.

A dimenziótlan intenzitásparaméter a lézertér és a szabadnak és a kötöttnek feltételezett elektron kölcsönhatásának erősségét fejezi ki.

A dimenziótlan intenzitásparaméter a lézertér és a szabadnak feltételezett elektron kölcsönhatásának erősségét fejezi ki.


Feleletválasztós teszt

4. Mi a ‘ponderomotoros potenciál’ fizikai jelentése?

A ‘ponderomotoros potenciál’ a lézertérrel kölcsönható elektron oszcillációja kinetikus energiájának térbeli átlaga.

A ‘ponderomotoros potenciál’ a lézertérrel kölcsönható elektron oszcillációja kinetikus energiájának időátlaga.


Feleletválasztós teszt

5. Miért hívjuk a 1018 W/cm2 intenzitásértéket relativisztikus (vagy kritikus) lézerintenzitásnak?

Optikai frekvenciájú sugárzások esetében a 1018 W/cm2 intenzitásértéknél az elektronoszcilláció sebességamplitúdója közel kerül a vákuumbeli fénysebességhez, és a térbeli oszcilláció amplitúdója összemérhető a lézer hullámhosszával.

Optikai frekvenciájú sugárzások esetében a 1018 W/cm2 intenzitásértéknél az elektronoszcilláció sebességamplitúdója közel kerül a vákuumbeli fénysebességhez, és a térbeli oszcilláció amplitúdója sokkal kisebb a lézer hullámhosszánál.


Feleletválasztós teszt

6. Mi a nemrelativisztikus  közelítés és a dipólközelítés érvényességi köre szabad elektron és intenzív lézerfény kölcsönhatás esetében?

A nemrelativisztikus  közelítés és a dipólközelítés érvényességi köre szabad elektron és intenzív lézerfény kölcsönhatás esetében a kritikus intenzitásúnál lényegesen kisebb intenzitású terekkel való kölcsönhatások.

A nemrelativisztikus közelítés és a dipólközelítés érvényességi köre szabad elektron és intenzív lézerfény kölcsönhatás esetében a kritikus intenzitásúnál lényegesen nagyobb intezitású terekkel való kölcsönhatások.


Feleletválasztós teszt

7. Mi a lézertér (ultrarövid lézerimpulzus) vivő-burkoló fázisának definíciója?

A burkolófüggvény az impulzus időbeli lefutását írja le, amely a vivőfrekvenciás oszcillációra szuperponálódik a sugárzás centrális frekvenciájával.

A burkolófüggvény az impulzus időbeli lefutását írja le, amelyre a vivőfrekvenciás oszcilláció szuperponálódik a sugárzás centrális frekvenciájával.


Feleletválasztós teszt

8. Mikor tekinthetünk el a vivő-burkoló fázis hatásaitól a lézerimpulzus által kiváltott nemlineáris folyamatok esetében?

A tapasztalat szerint a vivő-burkoló fáziskülönbség nem játszik lényeges szerepet a nemlineáris folyamatoknál, ha a burkoló karakterisztikus ideje jóval nagyobb a vivőhullám periódusidejénél.

A tapasztalat szerint a vivő-burkoló fáziskülönbség nem játszik lényeges szerepet a nemlineáris folyamatoknál, ha a burkoló karakterisztikus ideje jóval kisebb a vivőhullám periódusidejénél.


Feleletválasztós teszt

9. Mi a modulációs függvény definíciója?

A modulációs függvény az optikában jól ismert  >>töréssel<<  analóg mennyiség, tehát a fázis változásakor bekövetkező relatív modulációs mélységet jellemzi számszerűen.

A modulációs függvény az optikában jól ismert  >>láthatósággal<<  analóg mennyiség, tehát a fázis változásakor bekövetkező relatív modulációs mélységet jellemzi számszerűen.


Feleletválasztós teszt

10. Mikor lehet jelentős a vivő-burkoló fáziskülönbség hatása lineáris folyamat esetében?

Lineáris folyamatok esetén a vivő-burkoló fáziskülönbség akkor játszat jelentős szerepet, ha a target a vivőfrekvenciánál jóval nagyobb, valamely magas frekvenciára rezonál.

Lineáris folyamatok esetén a vivő-burkoló fáziskülönbség akkor játszat jelentős szerepet, ha a target a vivőfrekvenciánál jóval kisebb, valamely alacsony frekvenciára rezonál.