Transzverzális hullámok ütközésmentes, izotrop plazmában.

B3.10.31

B3.10.32

 

[Ábra: A.F. Aleksandrov, L.S. Bogdankevich, A.A. Rukhadze: Principles of plasma electrodynamics; Moscow,

Izdatel'stvo Vysshaia Shkola, 1978‒ 407 p. oroszul, Springer (1984)]