Lézerplazmák: Lézeres részecskegyorsítás.

Célok

• Relativisztikus intenzitás.
• Elektrongyorsítási mechanizmusok.
• Buborékgyorsítás.
• Elektrongyorsítás kísérletek.
• Pozitronkeltés.
• Fotonukleáris folyamatok.
• Protongyorsítás.