A többfotonos ionizáció nemperturbatív, Keldis-féle leírása és fizikai sajátosságainak elemzése. Fém nano-rétegen lézerfénnyel keltett felületi plazmonok térerősítő hatása.

Célok

• A Keldis-féle átmeneti amplitúdó származtatása a Gordon-Volkov-állapotok felhasználásával. Keldis-féle közelítés.
• A küszöb fölötti (extra-fotonos) ionizáció és a „csúcselnyomás” jelensége.
• Keldis általános formulájának a teljes ionizációs valószínűségre, a ’Keldis-gamma’ egyszerű származtatása és fizikai jelentése. Az optikai tunnelemisszió.
• Az elektromágneses sugárzási tér transzverzális elektromos és mágneses módusai dielektrikum- és fémvékonyréteg-szerkezeteken. A frusztrált teljes visszaverődés jelensége.
• A felületi plazmonok fenomenológikus tárgyalása a Maxwell-elmélet keretében.
• A felületi plazmonok térerősítésének kvantitatív tárgyalása.