A Fermi-féle módszer a Coulomb-kölcsönhatás és töltések sugárzással való kölcsönhatásának szétválasztására, Coulomb-mérték.

 

BEVEZETÉS

Mint láttuk, a klasszikus mechanika elektronja egy m tömegű, e töltésű pontszerű részecske, amely erők hatására meghatározott pályákon mozog. A Hamilton-Jacobi-elmélet szerint ezek a pályák a hatásfüggvény nívófelületeit átdöfő vonalak (ortogonális trajektóriák). A geometriai optikában a lehetséges fénysugarak érintővektorai az eikonál gradiensteréből kerülnek ki. A fenti két diszciplína teljesen analóg, azonban a fény-elektron kölcsönhatás ezen a fenomenologikus szinten nem tárgyalható. [ Az első előadás 1. Táblázatban az 1., 4. és a 7. mező ezért maradt üresen.]

Az előbbieknél pontosabb modell az elektromágneses fényelmélet és a hullámmechanika, ez az 5. mezőben szerepel. Ezt az ún. szemiklasszikus elméletet használják csaknem kizárólagosan az intenzív fény és anyag kölcsönhatásának leírására, legalábbis az atomfizikai leírásban.

B3.02.04

B3.02.05

B3.02.06

B3.02.07

B3.02.08

B3.02.09

B3.02.10