Kérdések

Feleletválasztós teszt

1.  Ha az elektron egy atomnyalábon vagy egy plazmában lévő árnyékolt ionon szóródik lézerfény jelenlétében, akkor a szórást hogyan értelmezhetjük?

a)    két különböző impulzusú Gordon–Volkov-állapot közötti kvantum-mechanikai átmenetként, amelyet a szórópotenciállal való kölcsönhatás vált ki.

b)    két azonos impulzusú Gordon–Volkov-állapot közötti kvantum-mechanikai átmenetként, amelyet a szórópotenciállal való kölcsönhatás vált ki.

c)    mindkét válasz helyes


Feleletválasztós teszt

2.  Melyik állítás igaz?

a)    A Bunkin-Fedorov-féle átmeneti amplitúdó analóg a szórásszámítás szokásos elméletében fellépő Born-féle amplitúdóval, amelyben a kezdeti ill. végállapotok egyszerűen a szabad  részecske impulzussajátállapotai

b)    A Bunkin-Fedorov-féle átmeneti amplitúdó teljesen különbözik a szórásszámítás szokásos elméletében fellépő Born-féle amplitúdóval, amelyben a kezdeti ill. végállapotok egyszerűen a szabad  részecske impulzussajátállapotai

a)    Egyik válasz sem helyes


Feleletválasztós teszt

3.  Mikor érvényes a Kroll-Watson-formula?

a)    Ha a Born-keresztmetszet helyett nem a teljes rugalmas hatáskeresztmetszet írható

b)    Ha a Born-keresztmetszet helyett a teljes rugalmas hatáskeresztmetszet írható

c)    Egyik válasz sem helyes


Feleletválasztós teszt

4.  Az fotonemissziós és abszropciós oldalsávok eloszlását a Bessel-függvények argumentumának értéke határozza meg, amely…

a)    a lézer térerősségének amplitúdójával négyzetesen arányos

b)    a lézer térerősségének amplitúdójával fordítottan arányos

a)    a lézer térerősségének amplitúdójával arányos


Feleletválasztós teszt

5.  A stimulált többfotonos Bremsstrahlung hatáskeresztmetszetének és a Born-féle differenciális hatáskeresztmetszetnek a hányadosa…

a)    az n-edrendű elsőfajú közönséges Bessel-függvények

b)    az n-edrendű elsőfajú közönséges Bessel-függvények négyzete

c)    az n-edrendű elsőfajú közönséges Bessel-függvények négyzetgyöke

a)    egyik válasz sem helyes


Feleletválasztós teszt

6.  Mi az összegszabály fizikai tartalma?

a)    a bikromatikus lézer jelenléte nélkül kapott rugalmas szórási valószínűség megmarad és összeadódik a különböző n-fotonos csatornák között, függetlenül a két spektrális komponens relatív fázisától.

b)    a bikromatikus lézer jelenléte nélkül kapott rugalmas szórási valószínűség megmarad, de ugyanakkor szétoszlik a különböző n-fotonos csatornák között, függetlenül a két spektrális komponens relatív fázisától.

c)    egyik vélasz sem helyes


Feleletválasztós teszt

7.  Mit jelent a keldis-féle közelítés?

a)    az amplitúdóban az egzakt y(t) állapotot az atom perturbálatlan alapállapotával közelítjük

b)    a amplitúdóban az egzakt y(t) állapotot az atom perturbált alapállapotával közelítjük

c)    egyik válasz sem helyes


Feleletválasztós teszt

8.  Mi a Keldis-féle módszer előnye a perturbációszámítással összehasonlítva?

a)    A Keldis-féle amplitúdó analitikusan kiszámítható

b)    segítségével kielégítően jellemezhetők a nemlineáris gerjesztések főbb sajátosságai

c)    egyik válasz sem helyes

d)    az a és b válaszok helyesek


Feleletválasztós teszt

9.  Mi határozza me a fotonemissziós és abszropciós oldalsávok eloszlását?

a)  a Bremsstrahlung hatáskeresztmetszet

b)   a Bessel-függvények argumentumának értéke

c)  Born-féle differenciális hatáskeresztmetszet

c)  egyik válasz sem helyes.


Feleletválasztós teszt

10.  Milyen elméletet használunk általában a lézerfény atomokkal, molekulákkal történő kölcsönhatások leírására?

a) klasszikus

b) szemiklasszikus

c) egyik válasz sem helyes