Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Milyen intenzitásnál volt a relativisztikus küszöb a korábban használt CO2 lézerek esetében?

1,2·1017 W/cm2 

1,2·1016 W/cm2 

1,2·1018 W/cm2 

1,2·1018 W/cm2 


Feleletválasztós teszt

2. Mekkora térerősség van egy 100 mJ energiájú, 10 fs impulzushosszú lézerimpulzus 2 µm átmérőjű fókuszában, ha a fény lineárisan polarizált?

4,8·1013 V/m

4,8 TV/m

2·1013 V/m

2,4·1014 V/m


Feleletválasztós teszt

3. Mekkora a dimenziótlan amplitudó 1020 W/cm2 Ti-zafír lézernél?

6,83

2,13

10,24


Feleletválasztós teszt

4. Mekkora Ti-zafír lézerintenzitás felel meg a hidrogén atomban levő elektromos térerősségnek?

1,37·1014 W/cm2

1,37·1015 W/cm2

1,37·1016 W/cm2

1,37·1017 W/cm2


Feleletválasztós teszt

5. Mekkora az elektromos térerősség Langmuir-hullámban atmoszférikus nyomású hidrogén gázban, ha a sűrűségperturbáció 1% és a hullám sebessége 0,99c?

2,97 GV/m

29,7 GV/m

10,7 GV/m

1,07 GV/m

245 keV


Feleletválasztós teszt

6. Mekkora elektronenergia érhető el ébredő tér gyorsítással Ti-zafír lézerrel, ha az energia 1 J, az impulzushossz 100 fs??

32 keV

64 keV

128 keV

1,28 MeV


Feleletválasztós teszt

7. Mekkora lézerteljesítmény kell a relativisztikus önfókuszálás fellépéséhez a 248 nm hullámhosszú KrF lézer 1 J energiája esetén atmoszferikus sűrűség (2·1019 cm-3) esetén??

5 TW

15 TW

50 TW

100 TW


Feleletválasztós teszt

8. Miért van szükség kezdeti sebességre az elektron plazmahullámmal való gyorsításához?

Azért, hogy viszonylag sokáig fázisban maradjon a hullám és az elektron.

A nyugvó elektron nem érzékeli a plazmahullámot.

 

A nagyobb sebesség elérése érdekében.

 


Feleletválasztós teszt

9. Miért van az, hogy a lézerrel megvilágított targetek hátoldalán gyorsított ionok többnyire egyszerű protonok?

A nagy térerősség hatására magreakciók mennek végbe, ahol protonok is keletkeznek.

A szilárdtestek felületén többnyire találhatók protonok, és ezek a szennyeződések könnyebben távoznak, mint a kristályrács alkotói.


Feleletválasztós teszt

10. Hogyan keletkezhettek pozitronok a lézerplazma kölcsönhatásban?

Vákuumbeli párkeltéssel.

A gyorsított elektronok által keltett nagyenergiájú fékezési sugárzás atommagokkal kölcsönhatva kelti az elektron-pozitron párokat.

A gyorsított protonok ionokkal való ütközésekor keletkeznek.