Elektron többfotonos szóródása intenzív bikromatikus lézerfény jelenlétében. Koherens kontroll.

B3.06.14