Elektron szóródása ionon intenzív lézerfény jelenlétében. Nemlineáris fékezési sugárzás, a lézeres plazmafűtés kvantummechanikai tárgyalása

B3.06.03