10.9. Gyulladásos bőrbetegségek kezelése

A psoriasis a népesség közel 2 %-át érinti és gyakran egész életen át tartó kezelést igényel. Kezelésére számos lehetőség van, többek között lokális kortikoszetroid és D3 vitamin analógokkal történő kezelés, szisztémás retinoidok, methotrexat, fényterápia és újabb célzottan alkalmazott immunmodulátorok (biológiai terápia).  A széles terápiás lehetőségek ellenére bizonyos esetekben a psoriasisos plakkok kezelés rezisztensnek bizonyulnak. A lézer kezelés alkalmazása talán egy új terápiás lehetőséget jelenthet a kezelésnek ellenálló plakkokkal szemben, különösen a „problémás” területeken, mint például a hajas fejbőr és az intertriginózus területek.

Az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikán 1996-ban került kifejlesztésre a 308 nm excimer lézer, amellyel környező ép bőrterületet megkímélve lehetővé vált a psoriasisos léziók nagyenergiájú UV-B fénnyel történő besugárzása. Készülékünk működése xenon-klorid (XeCl) excimer lézeren alapult, mely a teljes leadott energiát 308 nm-es hullámhosszon, vagyis a psoriasisban hatásos spektrum középső tartományában emittálja (10.14. ábra).

A B
10.14. ábra   Psoriasis excimer lézerkezelése. A: kezelés előtt, B: kezelés után

 

Az összehasonlító vizsgálatok során a 308 nm-es hullámhosszon emittáló XeCl lézer psoriasisban hatásosabbnak bizonyult, mint a keskenysávú UV-B fényterápia. A XeCl lézerrel végzett fénykezelés esetében a tünetmentesség eléréséhez szükséges kumulatív dózis és az alkalmazott kezelések száma egyaránt alacsonyabb volt, mint a keskenysávú UV-B fényterápiánál. Mivel a különböző fototerápiás eljárások mellékhatásai a kumulatív UV-dózis növelésével egyre kifejezettebbé válnak, az alacsonyabb kumulatív terápiás dózis mellett a karcinogén kockázat és a többi, UV-sugárzással összefüggő mellékhatás, így a bőr fénykárosodása is mérséklődik.

A fenti megfigyeléseket követően más szerzők egy XeCl lézerrel végzett dózis-hatás vizsgálat eredményeiről számoltak be, melynek során a különböző testtájakon előzetesen meghatározott minimális erythema dózis (MED) függvényében alacsony, közepes és nagy terápiás dózisú fénykezelést végeztek. A MED többszörösének megfelelő dózisú XeCl lézer kezeléskor jobb terápiás választ tapasztaltak. A tünetmentes időszak hossza az alkalmazott dózissal (4x, 6x, 8x MED) pozitívan korrelált. Amint várható volt, a MED többszörösének megfelelő sugárdózis alkalmazása a kezelésnek kitett területeken kifejezett erythemával és esetenként hólyagképződéssel járt, hegesedés azonban nem alakult ki. A vizsgált XeCl excimer lézer készüléket (XTRAC, Photomedex Inc) az FDA (Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal) bőrbetegségek kezelésére alkalmazható orvostechnikai eszközként engedélyezte. A fenti előzetes vizsálatok után több, egymástól független multicentrikus vizsgálatra is sor került, melyek megerősítették, hogy különböző UV-B kezelésre reagáló bőrbetegeségekben, például vitiligoban (10.15. ábra), cutan T-sejtes lymphomában, atopiás dermatitisben és lichen ruber planusban az XeCl excimer lézer eredményesen alkalmazható.

A B
10.15. ábra   Vitiligo excimer lézerrel végzett kezelése. A: kezelés előtt, B: kezelés után.

A XeCl lézerterápia keskenysávú UV-B fénykezeléshez viszonyított kifejezettebb klinikai hatása valószínűleg az erőteljesebb apoptosis indukáló képességére vezethető vissza, melyet laboratóriumi adatok is alátámasztanak: a XeCl lézer in vitro nagyobb mértékben fokozta a T-sejtek apoptózisát, mint a keskenysávú UV-B fény. A tapasztalt különbségnek több magyarázata is lehetséges. Annak ellenére, hogy a keskenysávú UV-B fényforrások energiájuk nagy részét a 311-313 nm-es tartományban adják le, emissziós spektrumuk tartalmaz ennél nagyobb hullámhosszú sugárzást is, amely a T-sejtekre csak kisebb citotoxikus hatást fejt ki. Ezen kívül a XeCl lézerrel a keskenysávú UV-B fénynél jóval nagyobb energiájú fény állítható elő: a XeCl lézer esetében az energia leadása mindössze néhány nanoszekundum alatt megtörténik, míg a keskenysávú UV-B fénykezelés több percet vesz igénybe.

A fenti in vitro kísérleti adatok jól korreláltak psoriasisos betegek XeCl lézer kezelése során kapott in vivo eredményekkel, melyek azt támasztják alá, hogy a XeCl lézer alkalmazásakor megfigyelt kifejezettebb klinikai hatás hátterében nagy valószínűséggel az erőteljesebb T-sejt apoptózist indukáló hatás áll. Abból kiindulva, hogy a bőrt érő UV-B sugárzás energiájának mintegy 5-10%-a hatol át az epidermiszen, a XeCl lézerrel végzett beavatkozások során a T-sejt ölő hatáshoz szükséges dózis és a psoriasisos léziók kezelésekor leadott terápiás dózis között jó egyezés mutatkozik. Ezen kívül biológia doziméterrel történt mérések igazolták, hogy a keskenysávú UV-B fény számottevő arányban tartalmazott 280 nm-es sugárzást, melynek igen jelentős a DNS-károsító hatása. Meg kell azonban jegyezni, hogy a rövid hullámhosszú UV-B sugárzás teljes mértékben szóródik, illetve elnyelődik az epidermisz felső rétegében. Ezek a megfigyelések szintén igazolhatják a XeCl lézerterápia keskenysávú UV-B fénykezeléshez viszonyított kifejezettebb klinikai hatását.

 

Célzott UV-B fényterápia 308 nm-es XeCl excimer lámpával

 Az ezt követő feljesztések eredményeként bevezetésre került egy olyan, psoriasisban és egyéb, fényterápiára reagáló bőrbetegségekben alkalmazható kevésbé bonyolult kezelési eljárás, amelynél nagyenergiájú excimer lámpa szolgál fényforrásként. A Deka (Excilite) és Photomedex (VTRAC) által gyártott fényforrások 308 nm-es monochromatikus fényt bocsátanak ki, és jól használhatók nagyobb bőrfelületek kezelésére. A 308 nm-en emittáló excimer lámpa hatásosnak bizonyult psoriasis és különösen nagyobb kiterjedésű vitiligo esetében. A közelmúltban bevezetett VTRAC (Photomedex) berendezés 6,1x3,1 cm-es bőrterületet kezelését teszi lehetővé 150mW/cm2-t meghaladó teljesítménysűrűségű fénnyel, amely a vízhűtéses kézidarabnak köszönhetően nagyob, mint az excimer lámpánál elérhető érték.

Psoriasis kezelésére a PDL-t is alkalmazzák, a módszer az abnormális érhálózat kezelését teszi lehetővé. Habár mindkét rendszer jótékony hatású a psoriasis kezelésében, az excimer lézerrel látványosabb eredmények érhetők el.