4.1.3. A szén-dioxid lézer

 
  4.4. ábra   Longitudinális gerjesztésű CO2 lézer felépítése.

A lézeraktív gáz CO2, N2, He vagy H2O gőz körülbelül 1:1:8 arányú keverékéből áll. Gázkisüléssel a nagy számú N2 molekula gerjesztődik, egy hosszú élettartamú metastabil állapotban feldúsul, majd ütközéssel átadja energiáját a széndioxid molekuláknak. Lézerátmenet két rezgési állapotuk között jön létre. A He gáz vagy a vízgőz az alsó lézernívók kiürítését segíti elő ütközéses energiaátadással. Folyamatos gázkeringetést és intenzív hűtést igényelnek, folytonosan sugárzó és impulzusüzemű változatai is vannak. Fő sugárzási hulámhossza 10,6 μm, de lehetséges a 9,6 μm-en is lézerátmenet, kimenő teljesítmény: 0-több 1000 W. Mivel minden biológiai anyag elnyeli a távoli infravöröst fényt  és főleg fototermális hatása van, klinikai területen főleg mint "lézer szikét" alkalmazzák.

 

 
  4.5. ábra   A CO2 lézer távoli infravörös fényének hőhatása meggyújtja a fát.