11.7.1. A fog

A fogak az alsó és a felső állkapocs fogmedrébe illeszkednek. A fogmederbe nyúlik a foggyökér, míg a szabadon kiálló rész a fogkorona. A fog külső rétegei különböző mértékben elmeszesedett szövetekből épülnek fel. Legkeményebb a fogkoronát borító zománc, amely kristályos szerkezetű. Hasonló a foggyökeret körülvevő csontszövetből álló cement rétege is. A két külső réteg alatt a fog kemény állományának a legnagyobb részét kitevő dentin található. A dentin veszi körül a fogüreget, melyet a lazarostos kötőszövet tölt ki, amit fogbélnek nevezünk. A fogbél a fog tápláló és érző szerve. Ebben találhatók a foggyökér csúcsán belépő hajszálerek és idegrostok. A fogzománc az ember és a gerincesek testének legkeményebb szövete. 96,5%-ban szervetlen sókból, 3,5%-ban szerves anyagokból és vízből áll, vegyi összetétele: Ca3(PO4)2. Legvastagabb a fogkorona csücskén (2-2,5 mm), a fognyakon fokozatosan vékonyodik, és végül késél vékonyságúvá válik. A teljesen kifejlett fogzománc élettelen szövet, gyakorlatilag anyagcseréje nincs, és ha megsérül, új zománc nem képződik.