7. Az optikai szálak, fényvezetők, endoszkópok

A fényvezetők alkalmazása az orvostudományban gyökeres változásokat hozott, ablakot nyitott a test belsejébe, az élő szövet felé, lehetővé téve a belső szervek valamely testnyíláson, vagy kis átmérőjű bemetszéseken keresztül történő megfigyelését.  Ezekben az alkalmazásokban a fényvezetők kettős szerepet töltenek be: egyrészt eljuttatják a fényt a vizsgálandó területhez, másrészt pedig a visszavert/visszaszórt fény esetében képtovábbító eszközként biztosítják a megfigyelés lehetőségét. 

A fényvezető eszközöknek két fő csoportja van. Az egyik csoportot a kis átmérőjű optikai szálak és a képalkotásra alkalmas flexibilis optikai szál kötegek alkotják, a mások csoportba a tükrökön alapuló üreges fényvezetők tartoznak. Mindkét típusnak megvannak a saját előnyös tulajdonságaik, ugyanakkor a korlátaik is.