5.3. Transzmisszió

A közeg sugárzást átengedő képességét transzmissziónak (áteresztés) hívjuk. Egy adott rétegen áthaladó fénynyaláb intenzitásváltozását a közeg fentiekben már tárgyalt reflexiós-, szórási- és abszorpciós tulajdonságai együttesen határozzák meg. Figyelembe kell venni, hogy a reflexió minden közeghatáron lejátszódik. Egy síkpárhuzamos lemez esetén például a belépő és kilépő határfelületek között többszörös reflexió is lejátszódik, egyre gyengülő intenzitás mellett. Optikailag tiszta, átlátszó közegek esetén a fénytörés törvénye segítségével kiszámítható a fény útja (láthatók a mögötte levő tárgyak) míg erősen szóró közegek esetén az esetlegesen átmenő fény diffúz lesz, a közeg túloldalán levő tárgyak képe akár teljesen elmosódhat.