5. A fény-anyag kölcsönhatás

A vákuum az elektromágneses sugárzás számára teljesen áteresztő. Ezzel ellentétben minden szilárd, folyékony vagy gáznemű anyag a sugárzással kölcsönhatásba lép. Ennek legalapvetőbb típusai: a visszaverődés (reflexió) és fénytörés, az áthaladás (transzmisszió), a szóródás és az elnyelődés (abszorpció). Az elnyelési (A), az áteresztési (T) és a visszaverési (R) tényezőre a következő összefüggés érvényes: A+R+T=1. Ezek a mennyiségek a beeső sugárzás hullámhosszúságának függvényei. Az alábbiakban ezeket részletesebben tárgyaljuk.