13.1. A lézerek osztályozása veszélyességük alapján

 

 

13.1. ábra   Lézersugárzás figyelmeztetésre alkalmazott egyik piktogramm.

Az osztályok meghatározásánál figyelembe vették a lézer teljesítményét, hullámhosszát, a lézerműködés időtartamát és a hozzáférhetőséget is. A régi típusú osztályozást az Egyesült Államokban alkották meg az 1970-es években, melyet később, 2002-ben  aktualizáltak és nemzetközileg elfogadott szabályokban rögzítettek (IEC 60825). Az alábbiakban felsorolt csoportoknál zárójelben szerepeltettük (ha létezett)  a régi elnevezést. A lézereken, vagy lézereket alkalmazó eszközökön jól látható helyen fel kell tüntetni a lézer veszélyességi osztályát, a kimeneti apertúrához pedig figyelmeztető piktogramot elhelyezni.

Class 1 (Class I)

Extrém alacsony teljesítményű (<0,4 μW) lézerek. A teljesítményük elegendően alacsony ahhoz, hogy semmilyen módon ne okozhassanak szemsérülést (vagy látáskárosodást), ezért figyelmeztető matricákkal sem kötelező ellátni ezeket az eszközöket. Ide sorolhatók az olyan berendezések is, ahol magasabb veszélyességi osztályba tartozó lézerek fénye csak szervizeléskor hozzáférhető.

Class 1M

Olyan Class 1 osztályú lézerfény források, ahol optikai elemek (pl. mikroszkóp, távcső) fénygyűjtő hatása miatt a szembe már veszélyesnek tekinthető sugárzási intenzitás juthat.

Class 2 (Class II)

Alacsony teljesítményű (<1mW) látható fényt kibocsátó lézerek. A szem becsukásához szükséges pislogási reakcióidő alatt (kb. 0,25 s) még nem okozhat látáskárosodást.

Class 2a

A maximális teljesítmény 0,4 μW. A lézerfénybe 1000 s hosszan belenézve sem veszélyes. Ilyenek például a pénztárgépek vonalkódleolvasó szkennerei.

Class 2M

Olyan Class 2 osztályú lézerfény források, ahol optikai elemek (pl. mikroszkóp, távcső) fénygyűjtő hatása miatt a szembe a Class 2 osztálynál megengedettnél nagyobb intenzitású fény juthat.

Class 3R (Class IIIa)

Közepes teljesítményű (cw 1-5mW) lézerek. Közvetlenül a szembe jutva 0,25 s-nál rövidebb idő alatt is látáskárosodást okozhat.

Class 3B (Class IIIb)

Moderált teljesítményű lézerek (5-500mW cw,  <10 J/cm2 impulzuslézerek), melyek fénye közvetlenül, vagy reflexióval a szembe jutva látáskárosodást okozhat. A diffúz reflexió csak akkor veszélyes, ha a szóró felületet közelről nézik.

Class 4 (Class IV)

Nagyteljesítményű (>500mW cw,  >10J/cm2 impulzusüzem) lézerek melyeknek a szóródott fénye már rövid idő alatt is látáskárosodást okozhat. Direkt vagy reflektált fényük a bőrfelületen súlyos sérülést okozhat, gyúlékony anyagokat lángra lobbanthatnak.

Beépített lézerek

Valamely csoportba tartozó eszköz tartalmazhat magasabb osztályú lézerforrást is. A zárt borítás megbontásakor (pl. szervizelés miatt) ilyenkor magasabb osztályúként kell kezelni.